ที่ตั้งโครงการ


ที่ตั้งโครงการ

ธนา แอสโทเรีย ปิ่นเกล้า คอนโดมิเนียม บนถนนจรัญสนิทวงศ์ ระหว่างซอย 44 และ 46 ติดรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน สถานีบางยี่ขัน
อีกทั้งยังใกล้สถานีบางบำหรุ สายสีแดง, สะพานพระราม 8, สะพานพระปิ่นเกล้า, สะพานกรุงธนบุรี และ ทางยกระดับคู่ขนานลอยฟ้า แวดล้อมด้วยแหล่งอำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลยันฮี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล และห้างสรรพสินค้าชั้นนำต่างๆ เช่น เซ็นทรัลปิ่นเกล้า เมเจอร์ปิ่นเกล้า และพาต้า


** บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆได้ตามความเหมาะสม
*** รูปภาพที่ใช้ในเว็บไซต์บางภาพเป็นภาพบรรยากาศจำลองของโครงการ บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
*** เนื้อหา รูปภาพ และรายละเอียดทั้งหมดในเว็บไซต์เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์มิให้ผู้ใดทำการคัดลอก โดยมิได้รับอนุญาต


190, 192 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน
เขตบางพลัด กรุงเทพ 10700
Telephone: 02-434-2000
Fax: 02-434-2002
Website: www.thanaland.co.th
Email: sales@thanaland.co.th