skip to Main Content

บริษัท ธนาแลนด์ พ่นฆ่าเชื้อให้ทุกโครงการ

ผู้บริหารและพนักงานบริษัท ธนาแลนด์ พร้อมเดินหน้าร่วมแรงร่วมใจ มีความห่วงใยทุกท่าน อย่างที่สุด
ด้วยมาตรการที่ครอบคลุม ได้มีการพ่นฆ่าเชื้อ ให้ทุกโครงการทั้งด้านความสะอาดพร้อมทุกโครงการ
มอบความอุ่นใจให้ลูกบ้านครอบครัวธนาแลนด์ พร้อมดูแลทุกท่านด้วยใจ และปฏิบัติอย่างเข้มงวดเพื่อให้ลูกบ้านของเราปลอดภัยในการใช้ชีวิต
ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยในทุกๆที่ เราจะผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันอย่างปลอดภัยครับ ด้วยความห่วงใยจาก บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด
Back To Top