skip to Main Content

ธนาแลนด์ได้ส่งมอบเครื่องพ่นควันฆ่าเชื้อ COVID-19

บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด ได้ส่งมอบเครื่องพ่นควันฆ่าเชื้อ โคโรน่า ไวรัส COVID-19 ให้แก่ นิติบุคคลอาคารชุดฯ ทุกๆโครงการของบริษัท ไว้สำหรับพ่นฆ่าเชื้อภายในอาคาร

โดยมีท่านประธานคณะกรรมการ และท่านคณะกรรมการ นิติบุคคลอาคารชุดฯ แต่ละโครงการ เป็นผู้รับมอบ ขอให้ท่านเจ้าของร่วมทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรง และปลอดภัยในทุกๆที่ครับ

จากใจพวกเรา ธนาแลนด์

Back To Top