skip to Main Content

โครงการ Thana Astoria Pinklao ได้รับรางวัล โครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2561

โครงการคอนโดมิเนียม ธนา แอสโทเรีย ปิ่นเกล้า (Thana Astoria Pinklao) ได้รับรางวัล โครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2561 โดยผ่านการคัดเลือกจากโครงการทั้งหมดถึง 4,000 กว่าโครงการในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดย ธนา แอสโทเรีย ได้รับคัดเลือกเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ ประเภทที่อยู่อาศัย ดีเด่นจากศูนย์ข้อมูลวิจัย และประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด โดย คุณโกวิทย์ สุวาณิชย์กุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด ขึ้นรับรางวัลดังกล่าว

Back To Top