skip to Main Content

ค่ายครอบครัวหัวใจรักษ์ธรรม

ธนาแลนด์ จัดกิจกรรมค่ายครอบครัวหัวใจรักษ์ธรรม เพื่อให้ท่านเจ้าของร่วม ธนาแลนด์ ได้พาบุตรหลานมาร่วม มาเรียนรู้การฝึกสติ สมาธิ ผ่านกิจกรรมสนุกๆ เช่น การเล่านิทาน เล่นเกมส์ โยคะเด็ก เพื่อนำไปใช้ต่อในชีวิตประจำวัน และเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว

Back To Top