ธนาแลนด์ ผลิต Face Shield มอบแก่สังคมช่วงโควิด-19

ธนาแลนด์ ผลิตเฟสชีลด์เพื่อมอบท่านเจ้าของร่วมทุกโครงการ เจ้าหน้าที่ และเพื่อนบ้านในชุมชนใกล้เคียง

Start typing and press Enter to search