skip to Main Content

พิธียกเสาเอก ธนา แอสทรา

Thana Astra Sathorn Chan
นายโกวิทย์ สุวาณิชย์กุล
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด
ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้านที่อยู่อาศัย
กว่า 40 ปี นำทีมคณะผู้บริหารและพนักงาน ฤกษ์ดีมหามงคล
จัดพิธียกเสาเอก
เริ่มงานก่อสร้างเสาเข็ม ธนา แอสทรา
( ด้วยเครื่องจักรงานเสาเข็ม ระบบไฮดรอลิก เทคโนโลยีใหม่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม )

 

Back To Top